کنترل را دست گرفته و به روش خودتان بسازید

تجربه سایت سازی خود را با وردپرس ۶٫۵ ارتقا دهید. راه‌های بیشتری را جستجو کنید تا با ویژگی‌ها و پیشرفت‌های جدیدی که نحوه ایجاد شما با وردپرس را تغییر می‌دهد، آن را از آن خود کنید.