ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

گوتنبرگ

The گوتنبرگ plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 6 روز پیش

Imsanity

Imsanity automatically resizes huge image uploads. Are contributors uploading huge photos? Tired of manually resizing…


Exactly WWW 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

بادی‌پرس

بادی پرس به شما کمک می کند تا وب سایت خود را به یک شبکه…


The BuddyPress Community 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Blogger Importer

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 80,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Genesis Simple Share

Genesis Simple Share allows you to easily add beautiful share buttons to your site using…


OsomPress 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Debug Bar

Adds a debug menu to the admin bar that shows query, cache, and other helpful…


wordpressdotorg 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

Code Embed

🧩 Code Embed provides a very easy and efficient way to embed code (JavaScript, CSS…


David Artiss 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Index WP MySQL For Speed

Speed up your WordPress site by adding high-performance keys (database indexes) to your MySQL database…


Oliver Jones, Rick James 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش