ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

گوتنبرگ

The گوتنبرگ plugin adds editing, customization, and site building to WordPress. Use it to test…


Gutenberg Team 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 1 روز پیش

Imsanity

Imsanity automatically resizes huge image uploads. Are contributors uploading huge photos? Tired of manually resizing…


Exactly WWW 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.4 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance features.


WordPress Performance Team 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 4 روز پیش

بادی‌پرس

با خیال راحت، به روش خود، در وردپرس گرد هم بیایید.


The BuddyPress Community 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Blogger Importer

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Index WP MySQL For Speed

Speed up your WordPress site by adding high-performance keys (database indexes) to your MariaDB /…


Oliver Jones, Rick James 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Modern Image Formats

Converts images to more modern formats such as WebP or AVIF during upload.


WordPress Performance Team 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 4 روز پیش

Debug Bar

Adds a debug menu to the admin bar that shows query, cache, and other helpful…


wordpressdotorg 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش