pl8app-cryptocurrency-bep20-payment-gateway-for-restropress

توضیحات

This plugin has been closed as of 7 دسامبر 2023 and is not available for download. دلیل: نقض دستورالعمل.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“pl8app Cryptocurrency BEP20 Payment Gateway For Restropress” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان