speedplus-antimat

توضیحات

This plugin has been closed as of 7 دسامبر 2023 and is not available for download. دلیل: نقض دستورالعمل.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“SpeedPlus AntiMat: Remove profanity in comments” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“SpeedPlus AntiMat: Remove profanity in comments” به 2 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “SpeedPlus AntiMat: Remove profanity in comments” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.