ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Disable Gutenberg

Auto Disable gutenberg plugin will help you to disable gutenberg block editor


CodePopular 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Remove Gutenberg

Remove Gutenberg Editor and get back to old version of editor. This provides Original Classic…


Ravi A. Vadhel 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.11 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Enable Default Editor

Enable Default Editor is a free plugin maintained by the keendevs team (keendevs.com) that restores…


zoynul 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.20 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Default Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


Paramjeet Kumawat 40+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.20 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Disable Block

Disable Block disables Gutenberg editor and Gutenberg Block Library CSS totally everywhere and enables Classic…


99839 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Relive Classic

Plugin Relive Classic is help you use editor, widgets in classic style and disable Gutenberg.


Nhat Huynh Van 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.7 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Disable Gutenberg

This plugin disabled gutenberg editor on your website with any WordPress theme. No additional settings…


Osama Baqi کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.21 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

haxtheweb

Here is a short description of the plugin. This should be no more than 150…


Bryan Ollendyke کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.15 بروزرسانی شده در 4 سال پیش