زمان مطالعه وردپرس

این افزونه زمان مورد نیاز برای مطالعه نوشته شما را در ابتدای نوشته قرار داده…


Jason Yingling 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 6 روز پیش

My Reading Time Lite

Reading Time lite plugin enables an estimated reading time that inserted above or bottom in…


Jewel Theme 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.4 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

SJ Reading Time

SJ Reading Time helps you to quickly estimate your content read time and insert using…


Virnamic کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش