مدیریت فایل

افزونه مدیریت فایل امکان ویرایش، حذف، بارگذاری، دانلود، کپی کردن و چسباندن پرونده‌ها و پوشه‌ها…


mndpsingh287 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Advanced File Manager

File manager is a tool for wordpress provides you ability to Edit, Delete, Upload, Rename,…


modalweb 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Download Manager

This File Management & Digital Store plugin will help you to control file downloads &…


W3 Eden, Inc. 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 6 روز پیش

Download Monitor

Download Monitor is a plugin for uploading and managing downloads, tracking downloads and displaying links.


WPChill 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

WordPress File Sharing Plugin

Best WordPress File Sharing Plugin. Upload and share private files/folders with users securely. A dropbox/g-drive…


User Private Files 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Simple Download Counter

Simply counts the number of times your files are downloaded. Display download links and counts…


Jeff Starr 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Library Viewer

This is a File & Folder Viewer of FTP folder: yoursite.com/library . So using the…


Pexle Chris 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.4 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Blighty Explorer

Allows the complete file structure of a folder in Dropbox to be shared and navigated…


Blighty 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش