افزونه Yoast SEO

سئو وردپرس خود را بهبود ببخشید: محتوای بهتری بنویسید و وردپرس کاملاً بهینه شده ای…


Team Yoast 5+ million active installations Tested with 4.9.2 Updated 1 هفته ago

SMNTCS Google Webmaster Tools

Adds the verification code of Google Search Console, former Google Webmaster Tools, to your site.


Niels Lange 7,000+ active installations Tested with 4.7.9 Updated 8 ماه ago

WP Simple SEO

Simple, effective SEO for your WordPress web site.


WP Simple SEO 700+ active installations Tested with 4.9.2 Updated 2 هفته ago

SeoSamba for WordPress Webmasters

This plugin is a gateway to the "SeoSamba" platform. SeoSamba provides both free and premium…


SeoSamba 30+ active installations Tested with 4.7.9 Updated 6 ماه ago

FP SEO

FP SEO is simple SEO plugin to add custom title, meta Keywords and meta description…


FP Team Fewer than 10 active installations Tested with 4.9.2 Updated 1 هفته ago