ثبت و مدیریت مشاغل

مدیریت لیست مشاغل از طریق ادمین وردپرس و اجازه دادن به کاربران برای ارسال لیست…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

WPJM Extra Fields

Adds Salary and Important Information extra fields to WP Job Manager plugin. Both in the…


Gabriel Maldonado 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.12 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

JS Job Manager

JS Job Manager is Word Press best job board plugin. It is easy to use…


JoomSky 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.4 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

WP Lever

Do you enlist jobs on Lever.co? Then using [lever] shortcode you can easily show those…


obiPlabon 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.20 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Grand Job

This plugin is used to create a job board site with lots of powerful functions


inwavethemes 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.15 بروزرسانی شده در 1 سال پیش