آزمون‌ساز

افزونه آزمون‌ساز به شما اجازه می‌دهد تا بی نهایت آزمون، امتحان و تست را ایجاد…


Quiz Maker team 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Spring

use this plugin to embed GoSpring.ai quiz in your wordpress site.


Curiosity-road کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.7 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

EmbedQuiz

This plugin connects WordPress to EmbedQuiz.com. Use Gutenberg Blocks, Shortcodes, and Legacy Widgets to embed…


EmbedQuiz کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.5 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

Quiz Organizer

WordPress Quiz Plugin lets you make different kinds of quizzes, like trivia, multiple-response quizzes and…


Quiz Organizer کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش