ووکامرس

ووکامرس محبوب ترین راه حل تجارت الکترونیک منبع‌باز در جهان است.


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

WP Carticon

Carticon integration. Add a shopping cart to your Wordpress website in minutes.


Carticon کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.11 بروزرسانی شده در 2 سال پیش