ووکامرس

ووکامرس محبوب ترین راه حل تجارت الکترونیک منبع‌باز در جهان است.


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Shopify Importer

Import products from a Shopify.com online store into your blog.


Katz Web Services, Inc. 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.38 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Zuppler Online Ordering

Zuppler Online Ordering Plugin enables customers to order food online directly from restaurant website.


Zuppler Dev Team 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.29 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

EZ PayPal

EZ PayPal gets you started with your online business. Use PayPal IPN, sell digital goods…


Manoj Thulasidas 70+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.21 بروزرسانی شده در 6 سال پیش