افزونه All in One SEO Pack

افزونه اصلی سئوی وردپرس، با بیش از 50,000,000 بار دانلود از سال 2007 تا کنون.


Michael Torbert 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

SEOPress

SEOPress is a simple, fast and powerful SEO plugin for WordPress.


Benjamin Denis 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Google XML Sitemap Generator

Improve your websites SEO with a comprehensive, easy to use RSS and XML sitemap plugin.…


XmlSitemapGenerator.org 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.13 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Simple Wp Sitemap

An easy sitemap plugin that adds both an xml and an html sitemap to your…


Webbjocke 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.4 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Fix sitemap.xml Yoast SEO for Yandex

Eng/Rus


mojWP 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.13 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Sewn In XML Sitemap

Simple way to automatically generate XML Sitemaps when a page or post is saved. Very…


Jupitercow 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش