مبدل برای رسانه – بهینه سازی تصاویر | تبدیل WebP & AVIF

توضیحات

با ارائه تصاویر WebP و AVIF، سرعت وب سایت خود را با استفاده از بهینه ساز آسان تصویر ما افزایش دهید. با جایگزینی فایل‌ها در فرمت‌های استاندارد JPEG، PNG و GIF با فرمت‌های WebP و AVIF، می‌توانید بیش از نیمی از حجم صفحه را بدون کاهش کیفیت ذخیره کنید.

پس از نصب افزونه دیگر نیازی به انجام کاری ندارید. تصاویر فعلی شما به فرمت جدید تبدیل خواهند شد. هنگامی که بهینه سازی تصویر توسط بهینه ساز تصویر ما به پایان رسید، کاربران به طور خودکار تصاویر جدید و بسیار سبک تر از تصاویر اصلی دریافت خواهند کرد.

از امروز، بیش از 90% oکاربر از مرورگرهایی استفاده می‌کنند که از قالب WebP پشتیبانی می‌کنند. زمان بارگذاری وب سایت شما تا حد زیادی به حجم آن و سطح بهینه سازی تصویر بستگی دارد. با استفاده از مبدل WebP ما، میتوانید بدون تلاش زیاد سرعت سایتتان را در چند ثانیه افزایش دهید!

این هم برای کاربرانی که نیازی به دانلود داده های زیادی ندارند و هم برای سروری که بارگذاری کمتری دارد، سودآور خواهد بود. به یاد داشته باشید که یک وب سایت بهینه شده بهتر بر رتبه گوگل شما نیز تاثیر می گذارد. بهینه سازی تصویر بسیار مهم است.

AVIF support

اکنون در نسخه PRO می توانید از AVIF به عنوان فرمت خروجی تصاویر خود استفاده کنید. فرمت AVIF یک پسوند جدید است – جانشین WebP است. AVIF به شما امکان می دهد حتی به سطوح بالاتری از فشرده سازی تصویر دست یابید و کیفیت تصاویر تبدیل شده پس از بهینه سازی تصویر بهتر از WebP است.

این چطوری کار میکنه؟

 • اگر به تازگی افزونه را نصب کرده اید، می توانید با یک کلیک تصاویر را بهینه کنید. حجم تصویر پس از تولید webp کوچکتر خواهد شد!
 • New images that will be added to the Media Library will be converted automatically.
 • Our image optimizer does not modify your original images in any way. This means security for you and your files.
 • When the browser loads an image, our plugin checks if it supports the WebP format. If so, the image in WebP format is loaded.
 • The plugin does not make redirects in default mode, so the URL is always the same. Only the MIME type of the image changes to image/webp.
 • No redirects means no cache issues, faster and trouble-free operation of your website. If you want to know more about how it works, check out the plugin FAQ below.
 • It does not matter if the image display as an img HTML tag or you use background-image. It works always!
 • In case rewriting by rules from .htaccess file is blocked, a mode is available which loads images via PHP file. Then image URLs are changed, but the logic of operation is the same as in the case of the default mode.
 • The final result after image optimization is that your users download less than half of the data, and the website itself loads faster!
 • You lose nothing – if you had to remove the plugin, it will remove everything after itself. It does not leave any trace, so you can check it with ease.

تبدیل WebP – این آینده بهینه سازی تصویر است!

Optimize images and raise your website to a new level now! Install the plugin and enjoy the website that loads faster by image optimization. Surely you and your users will appreciate it.

Support for additional directories

You can convert WebP and optimize images not only from /uploads directory but also from /plugins and /themes directories. This allows full integration with the WebP format!

Support to the development of plugin

We spend hours working on the development of this plugin. Technical support also requires a lot of time, but we do it because we want to offer you the best plugin. We enjoy every new plugin installation.

If you would like to appreciate it, you can try the PRO version. In addition, you will gain access to extra functionalities that will allow you to achieve even better image optimization results.

لطفاً سؤالات متداول زیر را نیز بخوانید. ممنون از اینکه با ما بودید! پشتیبان فارسی: مسعود نجار خدابخش

عکس‌های صفحه

 • General tab of the plugin settings
 • Advanced tab of the plugin settings
 • بهینه سازی انبوه تصاویر
 • آمار بهینه سازی کتابخانه رسانه

نصب

 1. Upload the plugin files to /wp-content/plugins/webp-converter-for-media directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through Plugins screen in WordPress Admin Panel.
 3. Use Settings -> Settings -> Converter for Media screen to configure the plugin.
 4. Click on the button Start Bulk Optimization and wait.
 5. Check if everything works fine using this tutorial.

That’s all! Your website is already loading faster!

سوالات متداول

How to get technical support? (before you ask for help)

Before you add a new thread, read all other questions in this FAQ and other threads in the support forum first. Perhaps someone had a similar problem and it has been resolved.

When adding a thread, follow these steps and reply to each of them:

1. Do you have any errors on the plugin settings page? Please read this thread if you have any errors.

2. URL of your website.

3. Screenshot of the Help Center tab on the plugin settings screen – please take a screenshot of the ENTIRE page.

4. Please do the test, which is described in the FAQ in the question “How to check if the plugin works?”. Please send a screenshot of Devtools with the test results.

Please remember to include the answers to all questions by adding a thread. It is much easier and accelerates the solution of your problem.

خطا در صفحه تنظیمات افزونه؟

If you have an error on the plugin settings screen, first of all, please read it carefully. They are displayed when there is a problem with the configuration of your server or website.

The messages are designed to reduce the number of support requests that are repeated. It saves your and our time. Please read this thread for more information.

خطا در هنگام تبدیل؟

You can get several types of errors when converting. First of all, carefully read their content. For the most part, you can solve this problem yourself. Try to do this or contact the server administrator.

If you get an error: File "%s" does not exist. Please check file path. means that the file_exists() function in PHP returned false using the file path given in the error message. Check this path and make sure it is correct.

If you get an error: File "%s" is unreadable. Please check file permissions. means that the is_readable() function in PHP returned false using the file path given in the error message. Check the permissions for the file and the directory in which the file is located.

If you get an error: "%s" is not a valid image file. means that the file is damaged in some way. Download the file to disk, save it again using any graphics program and add it again to the page. If the error applies to individual images then you can ignore it – just the original images will load, not WebP.

If you get an error: Image "%s" converted to .webp is larger than original and converted .webp file has been deleted. means the original image weighed less than WebP. This happens when images have been compressed before. Disable the “Automatic removal of files in output formats larger than original” option in plugin settings to force always using WebP.

What are requirements of plugin?

Practically every hosting meets these requirements. You must use PHP at least 7.0 and have the GD or Imagick extension installed. The extension must support WebP format. If you have an error saying that the GD or Imagick library is not installed, but you have it installed then they are probably incorrectly configured and do not have WebP support.

They are required native PHP extensions, used among others by WordPress to generate thumbnails. Your server must also have the modules mod_mime, mod_rewrite and mod_expires enabled.

An example of the correct server configuration can be found here. The link to your current configuration can be found in the Help Center tab on plugin settings screen.

Note the items marked in red. If the values marked in red do not appear in your case, it means that your server does not meet the technical requirements. Pay attention to the WebP Support value for the GD library and WEBP in the list of supported extensions for the Imagick library.

In a situation where your server does not meet the technical requirements, please contact your server Administrator. We are not able to help you. Please do not contact us about this matter, because this is a server configuration problem, not a plugin.

Also, REST API must be enabled and work without additional restrictions. If you have a problem with it, please contact the Developer who created your website. He should easily find the issue with the REST API not working.

How to check if the plugin works?

You can find more information on how the plugin works in our manual.

How to change the path to uploads?

This is possible using the following types of filters to change default paths. It is a solution for advanced users. If you are not, please skip this question.

Path to the root installation directory of WordPress (ABSPATH by default):

add_filter( 'webpc_site_root', function( $path ) {
  return ABSPATH;
} );

Paths to directories (relative to the root directory):

add_filter( 'webpc_dir_name', function( $path, $directory ) {
  switch ( $directory ) {
    case 'uploads':
      return 'wp-content/uploads';
    case 'webp':
      return 'wp-content/uploads-webpc';
    case 'plugins':
      return 'wp-content/plugins';
    case 'themes':
      return 'wp-content/themes';
  }
  return $path;
}, 10, 2 );

Note that the /uploads-webpc directory must be at the same nesting level as the /uploads, /plugins and /themes directories.

Prefix in URL of /wp-content/ directory or equivalent (used in .htaccess):

add_filter( 'webpc_htaccess_rewrite_path', function( $prefix ) {
  return '/';
} );

For the following sample custom WordPress structure:

...
├── web
  ...
  ├── app
  │  ├── mu-plugins
  │  ├── plugins
  │  ├── themes
  │  └── uploads
  ├── wp-config.php
  ...

Use the following filters:

add_filter( 'webpc_site_root', function( $path ) {
  return 'C:/WAMP/www/project/web'; // your valid path to root
} );
add_filter( 'webpc_htaccess_rewrite_path', function( $prefix ) {
  return '/';
} );
add_filter( 'webpc_dir_name', function( $path, $directory ) {
  switch ( $directory ) {
    case 'uploads':
      return 'app/uploads';
    case 'webp':
      return 'app/uploads-webpc';
    case 'plugins':
      return 'app/plugins';
    case 'themes':
      return 'app/themes';
  }
  return $path;
}, 10, 2 );

After setting the filters go to Settings -> Converter for Media in the admin panel and click the Save Changes button. .htaccess files with appropriate rules should be created in the directories /uploads and /uploads-webpc.

How to exclude paths from converting?

To exclude selected directories, use the following filter:

add_filter( 'webpc_supported_source_directory', function( bool $status, string $directory_name, string $server_path ): bool {
  $excluded_directories = [ 'my-directory' ];
  if ( in_array( $directory_name, $excluded_directories ) ) {
    return false;
  }
  return $status;
}, 10, 3 );

To exclude selected files use the following filter (in this case with the suffix “-skipwebp” in a filename, e.g. image-skipwebp.png):

add_filter( 'webpc_supported_source_file', function( bool $status, string $file_name, string $server_path ): bool {
  $excluded_suffix = '-skipwebp';
  if ( strpos( $file_name, $excluded_suffix . '.' ) !== false ) {
    return false;
  }
  return $status;
}, 10, 3 );

Argument $server_path is the absolute server path to a directory or file. Inside the filters, you can apply more complicated rules as needed.

Filters run before images are converted – they no longer support converted images. You have to delete them manually if they should not be converted.

پشتیبانی از پوشه‌های سفارشی

The plugin supports the following directories by default:
/gallery
/plugins
/themes
/uploads

If you want to add support for a custom directory, add the following code to the functions.php file in your theme directory (use a correct directory name instead of custom-directory):

add_filter( 'webpc_source_directories', function ( $directories ) {
  $directories[] = 'custom-directory';
  return $directories;
} );

Remember that this directory must be located in the /wp-content directory.

How to run manually conversion?

By default, all images are converted when you click on the Start Bulk Optimization button. In addition, conversion is automatic when you add new files to your Media Library.

Remember that our plugin takes into account images generated by WordPress. There are many plugins that generate, for example, images of a different size or in a different version.

If you would like to integrate with your plugin, which generates images by yourself, you can do it. Our plugin provides the possibility of this type of integration. This works for all images in the /wp-content directory.

It is a solution for advanced users. If you would like to integrate with another plugin, it’s best to contact the author of that plugin and give him information about the actions available in our plugin. This will help you find a solution faster.

You can manually run converting selected files, you can use the action to which you will pass an array with a list of paths (they must be absolute server paths):

do_action( 'webpc_convert_paths', $paths );

An alternative method is to manually start converting the selected attachment by passing the post ID from the Media Library. Remember to run this action after registering all image sizes (i.e. after running the add_image_size function):

do_action( 'webpc_convert_attachment', $post_id );

To delete manually converted files, use the following action, providing as an argument an array of absolute server paths to the files (this will delete manually converted files):

do_action( 'webpc_delete_paths', $paths );

پشتیبانی از WP-CLI

The plugin supports WP-CLI, which enables faster image conversion from the server level. More information on how to get started with WP-CLI can be found in the Handbook. The supported commands are described below.

Checking how many maximum images for conversion are on website:

wp converter-for-media calculate

تبدیل تمامی تصاویر:

wp converter-for-media regenerate

تبدیل همه تصاویر (با گزینه “تبدیل اجباری مجدد همه تصاویر”):

wp converter-for-media regenerate -force

Does plugin support CDN?

The website files (WordPress files) and the images from the Media Library must be on the same server. If they are, everything should work fine.

If only your images are on another CDN server, unfortunately correct operation is impossible, because such images are managed by another server.

Configuration for Nginx

For Nginx server that does not support .htaccess rules, additional Nginx server configuration is required for the plugin to function properly.

4 مرحله زیر را دنبال کنید (لطفا همه آنها را انجام دهید) :

مرحله 1

Find the configuration file in one of the paths (remember to select configuration file used by your vhost):
/etc/nginx/sites-available/ or /etc/nginx/sites-enabled/
/etc/nginx/conf.d/

and add this code (add these lines at the beginning of the server { ... } block)remember to add these rules before any other location {} rules:

# BEGIN Converter for Media
set $ext_avif ".avif";
if ($http_accept !~* "image/avif") {
  set $ext_avif "";
}

set $ext_webp ".webp";
if ($http_accept !~* "image/webp") {
  set $ext_webp "";
}

location ~ /wp-content/(?<path>.+)\.(?<ext>jpe?g|png|gif|webp)$ {
  add_header Vary Accept;
  expires 365d;
  try_files
    /wp-content/uploads-webpc/$path.$ext$ext_avif
    /wp-content/uploads-webpc/$path.$ext$ext_webp
    $uri =404;
}
# END Converter for Media

مرحله 2

Then add support for the required MIME types, if they are not supported. Edit the configuration file:
/etc/nginx/mime.types

and add this code (add these lines inside the types { ... } block):

image/webp webp;
image/avif avif;

مرحله 3

After making changes, remember to restart the machine:

systemctl restart nginx

In case of problems, please contact us in the support forum. We will try to help.

مرحله 4

همچنین سؤال «پیکربندی برای Nginx Proxy» را در سؤالات متداول زیر ببینید.

پیکربندی برای Nginx Proxy

اگر پنل تنظیمات افزونه خطای پیکربندی سرور را با کد bypassing_apache نشان می‌دهد، به این معنی است که فایل‌های استاتیک Nginx Reverse Proxy fof یا Nginx Caching fof static مشکل دارد.

برای حل این مشکل، قوانینی از این نوع را در یکی از فایل های پیکربندی اصلی Nginx برای دامنه جستجو کنید (لیست پسوندها در شرایط مکان ممکن است متفاوت باشد، بنابراین به دنبال شباهت ها باشید):

location ~* ^.+\.(css|js|jpg|jpeg|png|gif|webp|ico|eot|otf|woff|woff2|ttf)$ {
  expires max;
...

یا

location ~* ^.+\.(css|js|jpe?g|png|gif|webp|ico|eot|otf|woff|woff2|ttf)$ {
  expires 1M;
  try_files $uri @proxy;
...

اگر چنین قوانینی پیدا کردید، فرمت های زیر را از آنها حذف کنید: – jpg و jpeg یا jpe?gpnggifwebp

پس از ایجاد تغییرات، به یاد داشته باشید که سرویس را مجدداً راه اندازی کنید:

systemctl restart nginx

بررسی‌ها

28 مارس 2023
Very good!!! help to save a lot of storage and increase speed & ranking of site. Is the best media converter plugin I have used.
22 مارس 2023
This plugin has solid way of speeding your site up with image convertion to next generation formats of webp and even avif. Developer is responsive in the support section as well. Appears well coded and maintained.
24 مارس 2023 9 replies
I tried the plugin on two sites, for one I paid and for the other I only used the free version. The paid plugin converts images to Avif and some in webp (certainly those in the 100 usd plan) but the free plugin does not convert any images to webp. I contacted the support, but apart from selling me the paid plan, they didn't offer any solution, so avoid it if you are looking for a free solution to convert your images to webp.
خواندن تمامی 753 بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“مبدل برای رسانه – بهینه سازی تصاویر | تبدیل WebP & AVIF” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“مبدل برای رسانه – بهینه سازی تصاویر | تبدیل WebP & AVIF” به 20 زبان ترجمه شده است. Thank you to the translators for their contributions.

ترجمه “مبدل برای رسانه – بهینه سازی تصاویر | تبدیل WebP & AVIF” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

تغییرات

5.8.4 (2023-03-20)

 • [Fixed] Generating rules in .htaccess file when real DOCUMENT_ROOT path is different from WordPress root directory

5.8.3 (2023-03-09)

 • [Fixed] Converting images without EXIF data support using GD method
 • [Added] Exception for blocked REST API endpoints by JWT Auth plugin

5.8.2 (2023-03-02)

 • [Changed] Written content in plugin settings
 • [Added] Support for WordPress 6.2

5.8.1 (2023-02-27)

 • [Fixed] Converting using GD method without exif_read_data function available
 • [Fixed] Redirects of images using Bypassing Nginx loading mode

5.8.0 (2023-02-20)

 • [Fixed] Generating output paths in WordPress Multisite Network
 • [Fixed] Replacing URLs in Pass Thru loading mode for themes without get_header hook
 • [Changed] Automatic clearing of cache generated by LiteSpeed Cache plugin
 • [Changed] Error message for bypassing_apache error in server configuration
 • [Added] Image loading mode: Bypassing Nginx (use when you have a problem with the bypassing_apache error)
 • [Added] Support for defined /uploads directory using UPLOADS constant
 • [Added] Support for Orientation parameter in EXIF data
 • [Added] Automatic clearing of cache generated by Breeze plugin
 • [Added] Automatic clearing of cache generated by Cache Enabler plugin
 • [Added] Automatic clearing of cache generated by Hummingbird plugin
 • [Added] Automatic clearing of cache generated by SiteGround Optimizer plugin
 • [Added] Automatic clearing of cache generated by W3 Total Cache plugin
 • [Added] Automatic clearing of cache generated by WP Fastest Cache plugin
 • [Added] Automatic clearing of cache generated by WP-Optimize plugin
 • [Added] Automatic clearing of cache generated by WP Super Cache plugin
 • [Added] Support for defined value of WP_HOME for testing rewrites

See changelog.txt for previous versions.