فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Beauty Salon Lite

توسط Blossom Themes

پوسته تجاری

پشتیبانی

این پوسته رایگان است اما ارتقا یا پشتیبانی تجاری مالی اضافی را ارائه می‌دهد.

این یک پوسته فرزند از Blossom Spa می‌باشد.

نگارش: 1.0.0

آخرین بروزرسانی‌: 21 سپتامبر 2022

نصب فعال: 800+

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Beauty Salon Lite is a beautiful WordPress theme focused on Spa and Salon business. Using this theme, you can create a fully functional and professional website for your businesses like spas, beauty salons, hair salons, wellness centers, massage parlors, yoga studios, meditation classes, nail studio and natural health care or any beauty businesses. The theme is easy to set up and has many features to make your website stand out from competitors. The theme includes several sections such as Banner Section with CTA, About, Services, Testimonials, Team, Blog, several Call-to-Actions, and Instagram section to sell your services and introduce your business. This speed-optimized theme is easy to use, mobile-friendly, and SEO-friendly. It is also WooCommerce compatible, translation-ready, RTL script-ready and Schema friendly. Check theme details at https://blossomthemes.com/wordpress-themes/beauty-salon-lite/, demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=beauty-salon-lite, documentation at https://docs.blossomthemes.com/beauty-salon-lite/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.