فهرست پوسته‌ها

0
فیلتر ویژگی
فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Boxstyle

توسط Alexander Agnarson

نگارش: 1.3.8

آخرین بروزرسانی‌: 30 می 2022

نصب فعال: 1,000+

وردپرس نگارش: 5.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Boxstyle is a flexible personal blog theme with plenty of options. Optimized for all devices, this theme will stand out with a unique colorful left bar with social links and a header profile image, name and description. It includes a featured posts slider, a day and night mode switch and three different blog layouts: standard, grid and list. Set the theme to any width and accent color you wish. Disable or enable the wave style. Use a sidebar to the left or right, or disable it entirely - it is all up to you. Demo: http://demo.alx.media/x/?theme=Boxstyle

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Boxstyle

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.