فهرست پوسته‌ها

1
فیلتر ویژگی
فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Encounters Lite

توسط dgthemes

نگارش: 2.6.0

آخرین بروزرسانی‌: 25 نوامبر 2021

نصب فعال: 300+

صفحه اصلی پوسته

Encounters Lite is an exceptionally robust theme designed to give your website a bold new look. Totally responsive, this theme includes a large selection of features with incredible possibilities, like... Unlimited Colours, 3 Blog layouts, social networking, custom styled WP Gallery, a gorgeous showcase header, 9 page templates, 11 widget positions, post formats include aside, image, quote, status, and more. Encounters Lite also takes advantage of WordPress Customizer for your theme options. Need to modify the theme? A premade child theme is included within the child-theme folder. More information in the README.txt file.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.