فهرست پوسته‌ها

1
فیلتر ویژگی
فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Food Blogger

توسط Smarter Themes

نگارش: 1.0.5

آخرین بروزرسانی‌: 10 فوریه 2022

نصب فعال: 300+

وردپرس نگارش: 5.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 7.4 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Food Blogger is a blog-style WordPress theme made specifically for food enthusiasts who want to share their passion for food. Its minimalistic style is perfect for showcasing appetizing food photos. For those who love to organize, its menu bar allows for a wide range of different food categories. It’s also SEO-friendly, making it a good choice for people who want to be found on Google, Bing, or Yahoo. If you love food and want to share your experiences with the digital world without the hassle, this theme is perfect for you.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Food Blogger

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.