فهرست پوسته‌ها

0
فیلتر ویژگی
فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Goodwill Charity

توسط Rara Theme

این یک پوسته فرزند از Benevolent می‌باشد.

نگارش: 1.0.1

آخرین بروزرسانی‌: 15 مارس 2023

نصب فعال: 50+

وردپرس نگارش: 4.7 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Goodwill Charity is a mobile-friendly and beautiful theme for creating websites for non-profit organizations like charities, INGOs, NGOs, trusts, foundations, etc. The theme is compatible with the Give plugin, which allows to the collection of donations for causes. This theme features multiple sections on the homepage, such as Banner, Intro, Causes, Donation and Call to Action, that help to create a perfect landing page with information about the organization. The theme is SEO-friendly with optimized codes, which make it easy for your site to rank on search engines. Goodwill Charity is optimized to load fast, is translation-ready, mobile-friendly and schema ready. Check the demo at https://rarathemes.com/previews/?theme=goodwill-charity/, documentation at https://docs.rarathemes.com/docs/benevolent/ and get support at https://rarathemes.com/support-ticket/.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.