فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

University Education Hub

توسط themespride

پوسته تجاری

این پوسته رایگان است اما ارتقا یا پشتیبانی تجاری مالی اضافی را ارائه می‌دهد.

این یک پوسته فرزند از eLearning Education می‌باشد.

نگارش: 2.5

آخرین بروزرسانی‌: 8 فوریه 2024

نصب فعال: 100+

وردپرس نگارش: 5.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

The University Education Hub WordPress Theme is a great way to show off your educational institution's website. It is packed with features that will make your site look professional and modern. The theme is responsive, so it will look great on all devices. It also includes a custom contact form, Google Maps integration, and social media icons. The University Education Hub WordPress Theme is an ideal option for all educational websites. It is easy to use and comes with all the features which you surely need to make your site look great. Get this WordPress Theme today, the university education hub is a sophisticated WordPress theme designed for colleges, universities, and other educational institutions. It is packed with features that enable you to create a powerful and user-friendly website for your school or academy. Some of the key features of the University Education Hub include a Responsive design that looks great on all devices, a drag-and-drop page builder for easy website creation, additionally, a learning management system for online courses for online study. It is also a powerful and user-friendly admin interface. The also makes the website comprehensive information on a wide range of topics, making it an essential tool for anyone planning on attending university.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.