فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

VisualBlogger

توسط WPEnjoy

نگارش: 1.1.1

آخرین بروزرسانی‌: 24 دسامبر 2023

نصب فعال: 1,000+

وردپرس نگارش: 6.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 7.0 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

VisualBlogger is a WordPress blogging theme built with the WordPress site editor, which allows you to create beautiful blogging sites with drag and drop, no coding skills required. This theme comes with 11+ homepage styles and 19 pre-designed block patterns that you can use to create your own designs by combining different block patterns. Theme Demo: https://demo.wpenjoy.com/visualblogger/ Documentation: https://wpenjoy.com/documentation/visualblogger/

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه VisualBlogger

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.