ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

گوتنبرگ

تجربه ویرایشگر جدید برای وردپرس، با هدف آسان‌تر کردن کار برای افزودن کلمه‌ها،تصاویر و طرح‌ها…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش