ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.4 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

گوتنبرگ

The گوتنبرگ plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.1 بروزرسانی شده در 2 ساعت پیش

بی بی پرس

بی‌بی‌پرس نرم‌افزار انجمن برای وردپرس است.


The bbPress Contributors 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

بادی‌پرس

بادی‌پرس helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Group, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Group 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.1 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Rollback Update Failure

This is a feature plugin for testing automatic rollback of a plugin or theme update…


Andy Fragen, Ari Stathopolous, Colin Stewart, Paul Biron 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش