افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

Sell Downloads

Sell Downloads is an WordPress eCommerce for selling downloadable files: audio, video, documents, pictures all…


CodePeople 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Contact Widgets

Beautifully display social media and contact information on your website with these simple widgets.


GoDaddy 600,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.4 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Power Blocks – Powerful and Feature Rich Blocks for Gutenberg

Ultimate Collection of Essential Blocks for Gutenberg Editor.


weDevs کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.4 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 3+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.1 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

گوتنبرگ

تجربه ویرایشگر جدید برای وردپرس، با هدف آسان‌تر کردن کار برای افزودن کلمه‌ها،تصاویر و طرح‌ها…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.4 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.4 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش