افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

OtFm Countdown to New Year block

The plugin adds in the block editor countdown to New Year. Showing days, hours, minutes…


Otshelnik-Fm (Wladimir Druzhaev) کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.6 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

Reusable Blocks Extended

Extend Gutenberg Reusable Blocks feature with a complete admin panel, widgets, shortcodes and PHP functions.


audrasjb کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3 بروزرسانی شده در 23 ساعت پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

گوتنبرگ

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.3 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش