افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.8 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

گوتنبرگ

تجربه ویرایشگر جدید برای وردپرس، با هدف آسان‌تر کردن کار برای افزودن کلمه‌ها،تصاویر و طرح‌ها…


Gutenberg Team 500,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.8 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.8 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.8 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Beta Plugins

مشاهده همه Beta Plugins

گوتنبرگ

تجربه ویرایشگر جدید برای وردپرس، با هدف آسان‌تر کردن کار برای افزودن کلمه‌ها،تصاویر و طرح‌ها…


Gutenberg Team 500,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.8 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.8 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش