افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

Team Members Blocks

Team Members Blocks is a clean and beautiful team members plugin that can be easily…


Themeflection کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

Anchor Block

Anchor Block let you generate internal link to any section of your Gutenberg pages.


audrasjb 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

WordPress Autoupdates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 4 روز پیش

گوتنبرگ

The گوتنبرگ plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

یواست سئو

سئوی وردپرس خود را ارتقا دهید: محتوای بهتری بنویسید و با استفاده از افزونه Yoast…


Team Yoast 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 5 روز پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش