افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

FF Block Advanced Columns

WordPress editor block that provides support for advanced inline grid layouts by extending each column…


FrisFruitig کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.7 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Melonpan Block – Code

Block to display code, with highlighted syntax, which can be copied to the clipboard.


melonpan کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

Core Sitemaps

A feature plugin to integrate basic XML Sitemaps in WordPress Core.


Core Sitemaps Plugin Contributors 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

گوتنبرگ

The گوتنبرگ plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

یوست سئو

سئوی وردپرس خود را ارتقا دهید: محتوای بهتری بنویسید و با استفاده از افزونه Yoast…


Team Yoast 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش