افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

User Blocks

User blocks for building profile and account pages.


Kyle B. Johnson کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

AMP

Official AMP plugin, supported by the AMP team. Formerly Accelerated Mobile Pages, AMP enables great…


AMP Project Contributors 400,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 1 روز پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

WordPress Autoupdates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 22 ساعت پیش

گوتنبرگ

The گوتنبرگ plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

یواست سئو

سئوی وردپرس خود را ارتقا دهید: محتوای بهتری بنویسید و با استفاده از افزونه Yoast…


Team Yoast 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش