افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

Image Photo Gallery Final Tiles Grid

Image Gallery + Photo Gallery + Portfolio Gallery + Tiled Gallery in 1 plugin. Includes…


MachoThemes 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Gutenberg Map Block for Google Maps

Map block for Gutenberg editor powered by Google Maps. Simple. Fast. No nonsense. Just a…


WebFactory Ltd 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Reusable Blocks Layouts

Create your own layouts of blocks, and insert them anywhere, as a block (Gutenberg).


Jordy Meow کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.7 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

گوتنبرگ

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 4 روز پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش