افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

Social Media Feed

Social Media Feed plugin is a clean and beautiful plugin that helps you to display…


A WP Life 800+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Action block

This plugin allows to add one or several action blocks on a page.


Klarity کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.0 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

گوتنبرگ

ویرایشگر بلوک از نگارش 5.0 در هسته وردپرس قرار گرفت. این نسخه بتا از افزونه،…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

زبانهای مرجع

زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.


Pascal Birchler 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

یواست سئو

سئوی وردپرس خود را ارتقا دهید: محتوای بهتری بنویسید و با استفاده از افزونه Yoast…


Team Yoast 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش