افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

Open Orphanage

Praise Jesus, a plugin that works with an Android app, to help orphanages with the…


loveJesus in Jesus name کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Gap Block

Gap Block for new WordPress Block Editor allow you to add responsive Gap / Spacer…


We Do Plugins کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

Background Image Cropper

This plugin is a WordPress core feature-plugin that adds cropping to background images for parity…


Nick Halsey 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

گوتنبرگ

The گوتنبرگ plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Lazy Loading Feature Plugin

WordPress feature plugin for testing and experimenting with automatically adding the "loading" HTML attribute. Not…


The WordPress Team 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

یواست سئو

سئوی وردپرس خود را ارتقا دهید: محتوای بهتری بنویسید و با استفاده از افزونه Yoast…


Team Yoast 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 5 روز پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش