افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

Algori 360 Video

Algori 360 Video is a Gutenberg Block Plugin that enables you add interactive 360° videos…


Kevin Bazira 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

Post Layouts for Gutenberg

A beautiful post layouts block to showcase your posts in grid and list layout with…


Techeshta 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Sponsors Carousel

This plugin displays thumbnail images or banners in a carousel using jQuery jCarousel.


Sergey Panasenko 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.4 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

WordPress Gallery Plugin – NextGEN Gallery

The most popular WordPress gallery plugin and one of the most popular plugins of all…


Imagely 900,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

گوتنبرگ

تجربه ویرایشگر جدید برای وردپرس، با هدف آسان‌تر کردن کار برای افزودن کلمه‌ها،تصاویر و طرح‌ها…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 4 روز پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش