افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

مشاهده همه افزونه‌های دارای بلوک فعال شده

Gosign – Header Image Block

This plugin enables you to add Header Image Block with image, headline and description.


Gosign.de 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Buttons for Gutenberg

Additional Styles and Options for Gutenberg Button Block. Best for marketing purpose and call-to-action links…


FlickDevs 30+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.10 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

افزونه فشرده‌سازی و بهینه‌سازی تصویر

فشرده سازی و بهینه سازی فایل های تصویری، بهبود کارایی و بالابردن امتیاز سئو شما…


WPMU DEV 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

eBay Feeds for WordPress

Display feeds of eBay Products from eBay Partner Network on your site.


Winwar Media 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

افزونه‌های برجسته

مشاهده همه افزونه‌های برجسته

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

افزونه‌های بتا

مشاهده همه افزونه‌های بتا

گوتنبرگ

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.2 بروزرسانی شده در 5 روز پیش

افزونه‌های محبوب

مشاهده همه افزونه‌های محبوب

فرم تماس 7

یک افزونه فرم تماس دیگر. ساده اما انعطاف پذیر.


Takayuki Miyoshi 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش