زبانهای مرجع

توضیحات

با تشکر از بسته های زبان، تغییر زبان اصلی سایت شما آسان تر از قبل است. با این حال، در بعضی موارد یک زبان محلی کافی نیست. هنگامی که وردپرس نمی تواند یک ترجمه برای زبان محلی فعال پیدا کند، به رشته های اصلی انگلیسی باز می گردد. این یک تجربه کاربری ضعیف برای بسیاری از غیر انگلیسی زبانها است.

This feature project aims to change that by letting users choose multiple languages for displaying WordPress in. That way you can set some sort of “fallback chain” where WordPress tries to load translations in your preferred order.

لطفا این افزونه را آزمایش کنید و به ما اطلاع دهید اگر چیزی که فکر می کنید باید کار کند، کار نمی کند.

مشارکت

توسعه فعال در حال انجام است GitHub.

اگر می خواهید وارد شوید، بررسی کنید مسائل باز و پیوستن به #core-i18n کانال در Slack.اگر هنوز حساب کاربری Slack ندارید، میتوانید ثبت نام کنید make.wordpress.org/chat/.

عکس‌های صفحه

  • زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید. 'تنظیمات' -> 'عمومی'
  • بخش زبان جدید در مشخصات کاربری شما.

بررسی‌ها

20 مارس 2021
a very cool plugin. this is a truely great plugin, You can use it for many purposes. It works great right out of the box, but is very easy to customize to suit your needs. my current use-case: i use this plugin to power up my page - which has visitors from several european Countries. I’m using this plugin to manage a small job-site: And i have to say: I love this plugin. And if it comes to support: it is so awesome to see that all is documented so well and good: You can do so much with this plugin: if you need to customize it towards your special use-case: just look at the documentation (and again have a look at the docs) Read those instructions – they are written so well, people. There’s a lot of detail there and alltogehter i have to say: it’s super well documented! Amazing job: i love this plugin, from me 5 stars - (i would give even more if it would be possible) keep up this awesome and outstanding job - it rocks!!!
26 آگوست 2020
An indispensable plugin for sites that use a language with formal/non-formal variant. This should become a WordPress core functionality!
17 اکتبر 2019
Sometimes you stumble across plugins and wonder: why is this stuff not in core? I think because languages which have both informal and formal speech are a minority. Either way, this plugin saved my day. Thanks!
15 ژوئن 2019
Thanks for Pascal to solve the problem of fallback languages. It is time to add it to the core and would show that WordPress is thinking globally.
خواندن تمامی 14 بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“زبانهای مرجع” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“زبانهای مرجع” به 29 زبان ترجمه شده است. Thank you to the translators for their contributions.

ترجمه “زبانهای مرجع” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

تغییرات

For the plugin’s changelog, please head over to the GitHub repository.