ترجمه‌ی لوکو

افزونه‌ها و پوسته‌های وردپرس را مستقیما در مرورگر خود ترجمه کنید


Tim Whitlock 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Translate WordPress with GTranslate

Translate WordPress with Google Translate multilanguage plugin to make your website multilingual. Complete multilingual solution…


Translate AI Multilingual Solutions 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Say what?

An easy-to-use plugin that allows you to alter strings on your site without editing WordPress…


Ademti Software 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

My WP Translate

Simple yet powerful Translate plugin for WordPress. Can be used with most of the themes…


MyThemeShop 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.1 بروزرسانی شده در 7 روز پیش

Polylang Theme Strings

Automatic scanning of strings translation in the theme and registration of them in Polylang plugin.…


Modeewine 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.18 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Admin Locale

This plugin allows you to change the language of the admin panel without changing the…


Louy Alakkad 8,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

BuddyPress Multilingual

BuddyPress Multilingual allows BuddyPress sites to run fully multilingual using the WPML plugin.


OnTheGoSystems 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.5 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

WordPress Language

Run localized WordPress sites easily. Select the language and everything else happens automatically.


OnTheGoSystems 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.33 بروزرسانی شده در 7 سال پیش