ترجمه‌ی لوکو

افزونه‌ها و پوسته‌های وردپرس را مستقیما در مرورگر خود ترجمه کنید


Tim Whitlock 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

چند زبانه

Go multilingual in a simple and efficient way. Keep writing posts, creating categories and post…


WP SYNTEX 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Translate WordPress with GTranslate

Translate WordPress with Google Translate multilanguage plugin to make your website multilingual. Complete multilingual solution…


Translate AI Multilingual Solutions 500,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Say what?

An easy-to-use plugin that allows you to change translatable strings from plugins / themes and…


Ademti Software 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

My WP Translate

Simple yet powerful Translate plugin for WordPress. Can be used with most of the themes…


MyThemeShop 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Admin Locale

This plugin allows you to change the language of the admin panel without changing the…


Louy Alakkad 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 11 سال پیش

Polylang Theme Strings

Automatic scanning of strings translation in the theme and registration of them in Polylang plugin.…


Modeewine 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.24 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

BuddyPress Multilingual

BuddyPress Multilingual allows BuddyPress and BuddyBoss sites to run fully multilingual using the WPML plugin.


OnTheGoSystems 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش