ترجمه‌ی لوکو

افزونه‌ها و پوسته‌های وردپرس را مستقیما در مرورگر خود ترجمه کنید


Tim Whitlock 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.0 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

چند زبانه

Go multilingual in a simple and efficient way. Keep writing posts, creating categories and post…


WP SYNTEX 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Translate WordPress with GTranslate

Translate WordPress with Google Translate multilanguage plugin to make your website multilingual. Complete multilingual solution…


Translate AI Multilingual Solutions 400,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Say what?

An easy-to-use plugin that allows you to alter strings on your site without editing WordPress…


Ademti Software 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

My WP Translate

Simple yet powerful Translate plugin for WordPress. Can be used with most of the themes…


MyThemeShop 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.4 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

Polylang Theme Strings

Automatic scanning of strings translation in the theme and registration of them in Polylang plugin.…


Modeewine 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Admin Locale

This plugin allows you to change the language of the admin panel without changing the…


Louy Alakkad 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

BuddyPress Multilingual

BuddyPress Multilingual allows BuddyPress and BuddyBoss sites to run fully multilingual using the WPML plugin.


OnTheGoSystems 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.4 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

WordPress Language

Run localized WordPress sites easily. Select the language and everything else happens automatically.


OnTheGoSystems 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.36 بروزرسانی شده در 8 سال پیش