انتشارات دموکراتیک

آزادی در ساختن. آزادی در تغییر. آزادی در اشتراک‌گذاری.

ماموریت ما

وردپرس نرم‌افزار طراحی شده برای همه است، با تاکید بر دسترسی، عملکرد، امنیت، و سهولت استفاده. ما معتقدیم یک نرم‌افزار عالی باید با حداقل تنظیمات کار کند، بنابراین می‌توانید روی اشتراک‌گذاری داستان، محصول، یا خدمات رایگان خود تمرکز کنید. نرم‌افزار پیشفرض وردپرس ساده و قابل پیش‌بینی است بنابراین شما می‌توانید یه راحتی شروع به کار کنید. همچنین امکانات قدرتمندی برای رشد و موفقیت ارائه می‌دهد.

ما به دموکراتیک کردن انتشارات و آزادی‌هایی که با منبع باز به دست می آیند اعتقاد داریم. حمایت از این ایده یک جامعه بزرگ از افرادی است که در این پروژه همکاری و مشارکت دارند. جامعه وردپرس استقبال‌کننده و فراگیر است. اشتیاق همکاران ما’ باعث موفقیت وردپرس می شود که، به نوبه خود، به شما کمک می کند به اهداف خود برسید.

همکاران وردپرس از سراسر کره زمین، ساعت‌های بی‌شماری را به ساختن ابزاری که انتشارات را دموکراتیک می کند اختصاص داده‌اند. وردپرس یک نرم افزار متن باز است که هم رایگان و هم گرانبها است.

تکنولوژی

درباره وردپرس بیاموزید، جایی که بوده است، و جایی که می‌رود.

جزئیات

There’s so much in the details. Stay abreast with the particulars.

مردم

Learn about the community and how we get along.

داستان ما

WordPress started in 2003 when Mike Little and Matt Mullenweg created a fork of b2/cafelog. The need for an elegant, well-architected personal publishing system was clear even then. Today, WordPress is built on PHP and MySQL, and licensed under the GPLv2. It is also the platform of choice for over 43% of all sites across the web.

The WordPress open source project has evolved in progressive ways over time — supported by skilled, enthusiastic developers, designers, scientists, bloggers, and more. WordPress provides the opportunity for anyone to create and share, from handcrafted personal anecdotes to world-changing movements. People with a limited tech experience can use it “out of the box”, and more tech-savvy folks can customize it in remarkable ways.

منشور حقوق

WordPress is licensed under the General Public License (GPLv2 or later) which provides four core freedoms. Consider this the WordPress Bill of Rights:

اولین آزادی

برای اجرای برنامه برای هر هدفی.

دومین آزادی

To study how the program works and change it to make it do what you wish.

سومین آزادی

برای توزیع مجدد.

چهارمین آزادی

To distribute copies of your modified versions to others.