WordPress.org

About

License

مجوز عمومی GNU

مجوزی که تحت آن نرم افزار وردپرس منتشر می‌شود GPLv2 (یا جدیدتر) از بنیاد نرم‌افزار آزاد است. یک رونوشت از مجوز با هر کپی از وردپرس همراه است، اما شما می‌توانید متن مجوز را در اینجا نیز بخوانید.

بخشی از این مجوز الزامات مربوط به آثار مشتق شده، مانند پلاگین‌ها یا پوسته‌ها را مشخص می‌کند. مشتقات کد وردپرس مجوز GPL را به ارث می‌برند. دروپال، که دارای مجوز GPL مشابه وردپرس است، صفحه بسیار خوبی در زمینه صدور مجوز برای اعمال در پوسته‌ها و ماژول‌ها (کلمه آنها برای افزونه ها) دارد.

در مورد آنچه که یک اثر مشتق شده در نظر گرفته می‌شود، منطقه خاکستری قانونی وجود دارد، اما ما به شدت احساس می‌کنیم که افزونه‌ها و پوسته‌ها کار مشتق شده هستند و بنابراین مجوز GPL را به ارث می‌برند. اگر مخالف هستید، ممکن است بخواهید به جای این به یک پلتفرم غیر GPL مانند سرندیپیتی (با مجوز BSD) فکر کنید.