WordPress.org

درباره

دسترسی‌پذیری

دسترسی‌پذیری

جامعه وردپرس و پروژه منبع‌باز وردپرس متعهد است که تا حد امکان همگانی و در دسترس باشد. ما می‌خواهیم که کاربران، صرف نظر از ابزار یا توانمندی، بتوانند محتوا را منتشر کنند و یک وب‌سایت یا برنامه ساخته‌شده با وردپرس را نگهداری کنند.

هدف وردپرس این است که مدیریت وردپرس و پوسته های همراه را در صورت امکان کاملاً با WCAG 2.0 AA مطابقت دهد.

تمام کدهای جدید و به روزرسانی شده برای انتشار در وردپرس باید بر اساس این خط‌مشی‌ها مطابق با استانداردهای دسترسی‌پذیری کدنویسی وردپرس باشد. برخی از ویژگی‌ها و عملکردهای فعلی در حال توسعه ممکن است هنوز به طور کامل مطابقت نداشته باشند، و ایرادات شناخته شده در ترک وردپرس متمرکز بر «دسترسی‌پذیری» فهرست شده‌اند.

اگرچه پروژه وردپرس نمی‌تواند انطباق همه پوسته‌ها را تضمین کند، پوسته‌های آمادهٔ دسترسی‌پذیری توسط تیم بررسی پوسته سنجیده شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که شرایط دسترسی‌پذیری اولیه را برآورده می‌کنند.

تیم دسترسی‌پذیری

تیم دسترسی‌پذیری وردپرس تخصص دسترسی‌پذیری را در سراسر پروژه برای بهبود دسترسی به هسته و منابع وردپرس در اختیار می‌گذارد.

کتابچهٔ راهنمای دسترسی‌پذیری بهترین ترفندها برای دسترسی به وب، فهرستی از ابزارهای دسترسی، آزمایش‌هایی که برای بهبود وردپرس، پوسته‌ها و افزونه‌ها انجام می‌دهیم و نحوه مشارکت در دسترسی‌پذیری وردپرس را به اشتراک می‌گذارد.

برای گزارش یک مشکل دسترسی‌پذیری که در وردپرس یا WordPress.org با آن مواجه شده‌اید، لطفاً به صفحه راهنمای دسترسی‌پذیری در گزارش مشکلات دسترسی‌پذیری مراجعه کنید.

بیانیه ATAG

خط‌مشی‌های دسترسی‌پذیری ابزار تالیف نسخه ۲٫۰ یا ATAG، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها هستند که نحوه ایجاد ابزاری برای ساخت صفحات وب که هم قابل دسترس و هم مروج ایجاد محتوای قابل دسترس هستند را نظارت می‌کنند.

استانداردهای کدنویسی دسترسی‌پذیری وردپرس برای مطابقت با خط‌مشی‌های دسترس‌پذیری محتوای وب (WCAG) نسخه 2.0 در سطح AA به کد جدید یا به‌روز شده نیاز دارد. انطباق با ATAG یک هدف اضافی فراتر از انطباق با WCAG است.

برنامه‌ای که کاملاً با ATAG 2.0 مطابقت دارد، نه تنها باید برای افراد دارای معلولیت قابل استفاده باشد، بلکه باید همه کاربران را فعال و ترغیب کند تا محتوای قابل دسترسی ایجاد کنند و به آنها در درست کردن ایرادات دسترسی‌پذیری، بدون نیاز به هیچ ابزار اضافی یا افزونه کمک کند.

وردپرس در حال حاضر با ATAG 2.0 مطابقت ندارد، اما متعهد است که ویژگی‌هایی را دنبال کند که در دسترس هستند و به کاربران کمک می‌کنند محتوای قابل دسترس را برای دنبال کردن هدف بلندمدت انطباق با ATAG ایجاد کنند.