WordPress.org

درباره

گرافیک‌ها و آرم‌ها

گرافیک‌ها و آرم‌ها

لوگوی رسمی وردپرس

هنگامی که برای یک وب‌سایت یا نشریه به لوگوی رسمی وردپرس نیاز دارید، لطفا یکی از موارد زیر را استفاده کنید. لطفا فقط از لوگوها مطابق با خط مشی علامت تجاری وردپرس استفاده کنید.

دریافت‌ها

لوگوتایپ وردپرس

همه نگارش‌ها

Adobe Illustrator CS5+ Sketch 3

لوگوتایپ وردپرس

استاندارد

PDF (Vector)

PNG (BaseGray/transparent)

PNG (White/transparent)

لوگوتایپ وردپرس

جایگزین، مرتب‌سازی عمودی

PDF (Vector)

PNG (BaseGray/transparent)

PNG (White/transparent)

لوگوتایپ وردپرس

نشان Word

PDF (Vector)

PNG (BaseGray/transparent)

PNG (White/transparent)

لوگوتایپ وردپرس

نشان W

PDF (Vector)

PNG (BaseGray/transparent)

PNG (White/transparent)

لوگوتایپ وردپرس

ساده شده

PDF (Vector)

PNG (BaseGray/transparent)

مبارزه با آرم‌های جعلی و نا‌درست

دوستان اجازه نمی‌دهند دوستانشان از لوگوی اشتباه وردپرس استفاده کنند. اگر یکی از این موارد نافرمانی را مشاهده کردید، لطفا پیشنهاد تغییر بدهید.