زبانهای مرجع

زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.


Pascal Birchler 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Transliterado

This plugin gives better transliteration of non-ASCII characters in slugs.


Bertilo Wennergren 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.5 بروزرسانی شده در 14 سال پیش

WPT Custom Mo File

WPT Custom Mo File is a powerful translation plugin that helps you use your own…


WP-Translations Team 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.6 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Easy Translator

Easy Translator is a machine translator for blog posts and a plugin translation tool for…


Manoj Thulasidas 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.24 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

آمار ترجمه

نمایش آمار ترجمه‌ی افزونه‌های نصب شده در وردپرس شما.


Pedro Mendonça 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

My Review

My Review plugin helps you format your post as a review.


Mike T. 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.5.1 بروزرسانی شده در 16 سال پیش

YD Setup Locale

Automatically sets up the WP language environment based on first part of url. Will setup…


Yann Dubois 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.7.1 بروزرسانی شده در 15 سال پیش

Transifex WP Translation

Translate WordPress sites directly on the page using Transifex Live localization tools.


Mucunguzi Ayebare Brooks 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.40 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

MotaWord Translation

MotaWord translates and localizes your WordPress site into 95+ languages fast and economically using professional…


MotaWord Engineering 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Flag Me

Flag Me enables you to add a country flag before the title of your posts…


Antonio Caggiano 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.3.33 بروزرسانی شده در 8 سال پیش