ترجمه‌ی لوکو

افزونه‌ها و پوسته‌های وردپرس را مستقیما در مرورگر خود ترجمه کنید


Tim Whitlock 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Bogo

A straight-forward multilingual plugin. No more double-digit custom DB tables or hidden HTML comments that…


Takayuki Miyoshi 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

BuddyPress Multilingual

BuddyPress Multilingual allows BuddyPress and BuddyBoss sites to run fully multilingual using the WPML plugin.


OnTheGoSystems 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Language Fallback

Set a language as a fallback for the chosen language (e.g. "Deutsch" as a fallback…


Bernhard Kau 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Admin in English

Admin in English lets you have your administration panel in English, even if the rest…


Nikolay Bachiyski 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.6.1 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

WordPress Language

Run localized WordPress sites easily. Select the language and everything else happens automatically.


OnTheGoSystems 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.38 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Translator

Translates your blog to 35 languages with just one click. Translator uses the great google…


translator 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.38 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

زبانهای مرجع

زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.


Pascal Birchler 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Backend Localization

This plugin enables you to run your blog in a different language than the backend…


Bernhard Kau 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

WP Engine GeoTarget

License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Create a personalized user experience based on location.


WP Engine 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.12 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

xili-language

xili-language provides for a bilingual (or multilingual) website an automatic selection of language (.mo) in…


dev.xiligroup.com - MS 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.23 بروزرسانی شده در 3 سال پیش