چند زبانه

به سادگی و کارآمدی چندزبانه شوید. نوشته ها و اصطلاحات طبقه‌بندی را همانند همیشه بنویسید…


WP SYNTEX 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Bogo

A straight-forward multilingual plugin. No more double-digit custom DB tables or hidden HTML comments that…


Takayuki Miyoshi 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.5 بروزرسانی شده در 12 ماه پیش

Performant Translations

Making internationalization/localization in WordPress faster than ever before.


WordPress Performance Team 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

BuddyPress Multilingual

BuddyPress Multilingual allows BuddyPress and BuddyBoss sites to run fully multilingual using the WPML plugin.


OnTheGoSystems 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 19 ساعت پیش

Language Fallback

Set a language as a fallback for the chosen language (e.g. "Deutsch" as a fallback…


Bernhard Kau 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.4 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Dynamic Copyright Year

Take year updates off your New Year’s list. This plugin dynamically updates copyright year in…


5 Star Plugins 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

زبانهای مرجع

زبان هایی را که در وردپرس نمایان میشود را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.


Pascal Birchler 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

WP Engine GeoTarget

License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Create a personalized user experience based on location.


WP Engine 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.14 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Admin in English

Admin in English lets you have your administration panel in English, even if the rest…


Nikolay Bachiyski 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.6.1 بروزرسانی شده در 11 سال پیش

xili-language

xili-language provides for a bilingual (or multilingual) website an automatic selection of language (.mo) in…


dev.xiligroup.com - MS 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.25 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

POEditor

This plugin will let you manage your POEditor translations directly from Wordpress via the POEditor…


POEditor 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش