گوتنبرگ

تجربه ویرایشگر جدید برای وردپرس، با هدف آسان‌تر کردن کار برای افزودن کلمه‌ها،تصاویر و طرح‌ها…


Gutenberg Team 500,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.8 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

حالت تیره

به کاربران اجازه می دهد داشبورد مدیریت وردپرس را تیره تر کنند.


Daniel James 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.8 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Customizer UI Experiments

This plugin is an ongoing WordPress core feature-plugin that facilitates testing smaller user-oriented features and…


The Customizer Team 90+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9-trunk بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.6.12 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Front-end Editor for WordPress

A simple way to write with WordPress.


Ella Iseulde Van Dorpe 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.11 بروزرسانی شده در 2 سال پیش