تائید نشده

Allows WordPress admins to manage unactivated users, by activating them manually, deleting their pending registrations,…


Boone B Gorges 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

cbnet MBP Auto-Activate

Automatically activate MaxBlogPress plugins, without registering and without subscribing to the MaxBlogPress email list.


chipbennett 90+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.9.40 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

Email Post Activation

Adds an iFrame to your blog footer to automatically activate any posts written by email.


Paul McCarthy 30+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.7.1 بروزرسانی شده در 14 سال پیش

BP Disable Activation

Disables the activation email and automatically activates new users in BuddyPress under a standard WP…


John Lynn 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.9.2 بروزرسانی شده در 13 سال پیش

Plugin Register

For Wordpress plugin developers: keep a register of when and where your plugins are activated.


Chris Taylor 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.26 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

WASP – Anti Spam

A unique anti-spam solution to help you fight spam in registration, comments, forms (Contact Form…


Yehuda Hassine 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.38 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Vatomi

Envato oAuth registration. Support Envato customers users with AwesomeSupport plugin.


nK کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.15 بروزرسانی شده در 4 سال پیش