تائید نشده

Allows WordPress admins to manage unactivated users, by activating them manually, deleting their pending registrations,…


Boone B Gorges 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

cbnet MBP Auto-Activate

Automatically activate MaxBlogPress plugins, without registering and without subscribing to the MaxBlogPress email list.


chipbennett 70+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.9.40 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Email Post Activation

Adds an iFrame to your blog footer to automatically activate any posts written by email.


Paul McCarthy 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.7.1 بروزرسانی شده در 15 سال پیش

BP Disable Activation

Disables the activation email and automatically activates new users in BuddyPress under a standard WP…


John Lynn 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.9.2 بروزرسانی شده در 14 سال پیش

Plugin Register

For Wordpress plugin developers: keep a register of when and where your plugins are activated.


Chris Taylor 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.28 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

WASP – Anti Spam

A unique anti-spam solution to help you fight spam in registration, comments, forms (Contact Form…


Yehuda Hassine 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.40 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

Vatomi

Envato oAuth registration. Support Envato customers users with AwesomeSupport plugin.


nK کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.17 بروزرسانی شده در 4 سال پیش