بادی‌پرس

بادی پرس به شما کمک می کند تا وب سایت خود را به یک شبکه…


The BuddyPress Community 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Stream

With Stream, you’re never left in the dark about changes to your WordPress site.


XWP 80,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

WP-Strava

Show your Strava activity on your WordPress site.


Carlos Santa Cruz, Justin Foell, Lance Willett, Daniel Lintott, Sebastian Erb 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.4 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

WP Log Viewer

One click enable/disable debugging, clear debug.log, search, sort, and filter errors. See new errors automatically…


Maxwell Berkel 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.23 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

WP User Activity

WP User Activity is the best way to log activity in WordPress. Activity can be…


John James Jacoby 700+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.8 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Match me for BuddyPress

BuddyPress Match adds functionality to match profiles and shows matching percentage on profile.


Muhammad Kashif 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.6 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Counter-Hits

A simple, easy, fast, adaptive, local, objective counter to visit your site.


WPGear 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

HashBuddy

Hashtags for WordPress, BuddyPress and bbPress. Adds hashtag links to BuddyPress activity and bbPress topics.…


modemlooper 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با WordPress 4.1 and BuddyPress 2.1 بروزرسانی شده در 9 سال پیش