علاقمندی‌ها

موارد دلخواه برای هر نوع پست با استفاده از API مناسب برای توسعه، به راحتی…


Kyle Phillips 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

CBX Bookmark & Favorite

Bookmark and Favorite plugin for WordPress. Create List(or non list) based bookmark like youtube, facebook…


Codeboxr Team 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Easy Social Share

A Simple plugin which adds a widget to your wordpress admin widget area which you…


James Murphy 800+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.1.4 بروزرسانی شده در 13 سال پیش

Admin Bookmarks

Bookmark your favorite posts, pages or custom post types within the WordPress admin


Brad Vincent 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.23 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Socialize

Provides an easy way to selectively add actionable social sharing buttons to your posts content…


Jon Bishop 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.7.41 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Sociable RE

Добавляет кнопки для публикации ссылок в соц. сетях на страницы блога.


Eugene Pavlov 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.1.4 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

Metro Share Widget

Add Metro style social share widget to your sidebar. 5 most popular social networks supported


WP Maniax 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.23 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

Hatena Connect

Connect your wordpress blog with Hatena to get notifications on Hatena website, app, chrome extension.


wanakijiji 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.3.31 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Social Profilr

Sidebar Widget To Display Eye Candy Icon to Display Your Social Network Profile


Active Innovation 70+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.7 بروزرسانی شده در 15 سال پیش