افزونه نظرسنجی WP-Polls

به سایت وردپرسی خود نظرسنجی با قابلیت AJAX اضافه کیند. با استفاده از این افزونه…


Lester 'GaMerZ' Chan 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

YOP Poll

Use a full option polling solution to get the answers you need. YOP Poll is…


yourownprogrammer 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

WordPress Poll

WordPress Poll is completely ajax powered polling system. This poll plugin supports both single and…


Vinoj Cardoza 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

WP-Polls (with CubePoints)

WP-Polls (with CubePoints) is a modified version of [WP-Polls](http://wordpress.org/extend/plugins/wp-polls/ "WP-Polls") by Lester 'GaM …


Lester 'GaMerZ' Chan (Modified by the CubePoints Team) کمتر از 10 نصب فعال بروزرسانی شده در 10 سال پیش

WP EASY POLL

With WP EASY POLL user could add ajax based voting poll system to wordpress driven…


Mushfiqul Hasan (Tuhin) کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 3.9.30 بروزرسانی شده در 5 سال پیش