افزونه WP Super Cache

موتور سریع کش برای وردپرس که از پرونده های ثابت html تهیه شده است.


Automattic 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

کش لایت‌اسپید

یک افزونه بی نظیر برای همه نیازهای بهینه سازی شما: افزایش سرعت، کش سایت، بهینه…


LiteSpeed Technologies 800,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

SG Optimizer

With the SiteGround Optimizer enabled, you're getting the very best from your hosting environment!


SiteGround 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Cachify

Smart, efficient cache solution for WordPress. Use DB, HDD, APC or Memcached for storing your…


pluginkollektiv 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.4 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

DB Cache Reloaded Fix

The fastest cache engine for WordPress, that produces cache of database queries with easy configuration.…


Ivan Kristianto 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

WP Speed of Light

WP Speed of Light is a WordPress speedup plugin and load time testing. Cache, Gzip,…


JoomUnited 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Nginx Cache

Purge the Nginx cache (FastCGI, Proxy, uWSGI) automatically when content changes or manually within WordPress.


Till Krüss 8,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Cache-Control

Configurable HTTP Cache-Control response headers for webpages generated by WordPress.


Daniel Aleksandersen 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

MO Cache

Improving the site performance by caching translation files using the WordPress standard cache mechanism.


Masaki Takeuchi 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

WP-Cache.com

The easiest, fastest, most light-weight WordPress Cache plugin available.


Kenth Hagström 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.29 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

NitroPack

A site performance optimization plugin


NitroPack LLC 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Speed Kit

Easily use Baqend Cloud for your WordPress site and make it lightning-fast.


Baqend GmbH 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 22 ساعت پیش