کد امنیتی

افزودن کد امنیتی و آنتی اسپم به فرم های وردپرس، شامل فرم های نظرات، ثبت…


Vinoj Cardoza 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Mimi Captcha

简洁的中文验证码插件。在 WordPress 登陆、注册或评论表单中加入验证码,支持字母、数字、中文和算术形式。 Adds Captcha Code anti-spam methods to WordPress forms. Supports numbers, alphabets and…


Shuqiao Zhang 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش