کد امنیتی

افزودن کد امنیتی و آنتی اسپم به فرم های وردپرس، شامل فرم های نظرات، ثبت…


Vinoj Cardoza 50,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Mimi Captcha

简洁的中文验证码插件。在WordPress登陆、注册或评论表单中加入验证码,支持字母、数字、中文和算术形式。 Adds Captcha Code anti-spam methods to WordPress forms. Supports numbers, alphabets and Chinese …


Shuqiao Zhang 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش