ویرایشگر کلاسیک

فعال‌سازی ویرایشگر "کلاسیک" قبلی و صفحه ویرایش نوشته به سبک قدیمی با جعبه‌های داده، TinyMCE…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Disable Gutenberg

Disable Gutenberg Block Editor and restore the Classic Editor and original Edit Post screen (TinyMCE,…


Jeff Starr 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Classic Editor +

The "Classic Editor +" plugin disables the block editor, removes enqueued scripts/styles and brings back…


Pieter Bos, Greg Schoppe 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Remove Gutenberg

Remove Gutenberg Editor and get back to old version of editor. This provides Original Classic…


Ravi A. Vadhel 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.9 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

DivUp Content

Wrap divs around classic editor content using divup shortcodes. Also works for Gutenberg, but you…


Sebastian Web Design 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Enable Default Editor

Enable Default Editor is a free plugin maintained by the keendevs team (keendevs.com) that restores…


zoynul 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.18 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Simplified Japanese

外国人の方などでも理解しやすい「やさしい日本語」の作成を支援します。


Alfasado Inc. 40+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.5 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Blocksolid

Overlay the block editor to make it easier to use. Extend the core blocks to…


Peripatus Web Design 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 روز پیش