کلودفلر

All of کلودفلر’s performance and security benefits in a simple one-click install.


Cloudflare, Inc. 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.5 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Cloudflare Page Cache

Adds support for caching pages on Cloudflare and automatic purging when content changes.


Patrick Meenan 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.17 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Servebolt Optimizer

This plugin implements Servebolt's WordPress best practices, and connects your site to the Servebolt Control…


Servebolt 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Cloudflare Stream Video

Cloudflare Stream is an easy-to-use, affordable, on-demand video streaming platform. The Stream video plugin for…


Cloudflare 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.10 بروزرسانی شده در 12 ماه پیش

Sunny

Automatically purge Cloudflare cache, including cache everything rules.


Typist Tech 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.22 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

WP Cloudflare GeoIP Redirect

Easily setup redirect for visitors/users from selected countries to specific URL utilizing Cloudflare IP Geolocation.


Web Invaders 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

AWcode Toolkit

AWcode Toolkit provides a collection of useful tools and functions for Wordpress site owners


AWcode 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.10 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Purge Cloud Flare

Purge CloudFlare makes clearing CloudFlare cache as simple as one click.


WebRangers 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.25 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

FlyingProxy

This plugin communicates with FlyingProxy API to purge its cache while updating contents on your…


FlyingWeb 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش