کلودفلر

All of کلودفلر’s performance and security benefits in a simple one-click install.


Cloudflare, Inc. 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.4 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Cloudflare Page Cache

Adds support for caching pages on Cloudflare and automatic purging when content changes.


Patrick Meenan 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.13 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Servebolt Optimizer

This plugin implements Servebolt's WordPress best practices, and connects your site to the Servebolt Control…


Servebolt 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Sunny

Automatically purge Cloudflare cache, including cache everything rules.


Typist Tech 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.18 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Cloudflare Stream Video

Cloudflare Stream is an easy-to-use, affordable, on-demand video streaming platform. The Stream video plugin for…


Cloudflare, WP Engine 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.6 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

Purge Cloud Flare

Purge CloudFlare makes clearing CloudFlare cache as simple as one click.


WebRangers 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.21 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

WP Cloudflare GeoIP Redirect

Easily setup redirect for visitors/users from selected countries to specific URL utilizing Cloudflare IP Geolocation.


Web Invaders 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.4 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

WP cdnjs

Integrates easily CSS and JavaScript Libraries hosted by CDNjs.com. Browse, select version and sub-assets to…


Mindshare Labs / ANAGR.AM 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.10 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

WP Cloudflare Guard

Connecting WordPress with Cloudflare firewall, protect your WordPress site at DNS level. Automatically create firewall…


Typist Tech 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.21 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

AWcode Toolkit

AWcode Toolkit provides a collection of useful tools and functions for WordPress site owners


AWcode 70+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.6 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش