فهرست مطالب پلاس

یک افزونه قدرتمند و در عین حال کاربرپسند که به طور خودکار فهرست مطالب را…


Michael Tran 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

White Label CMS

Customise dashboard panels and branding, hide menus plus lots more.


www.videousermanuals.com 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

List category posts

List Category Posts allows you to list posts by category and many other parameters in…


Fernando Briano 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Essential Content Types

Essential Content Types allows you to feature the impressive content through different content/post types on…


Catch Plugins 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

MAS Static Content

MAS Static Content is a free plugin that allows you to to create a custom…


MadrasThemes 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.6 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

HTML Page Sitemap

Adds an HTML (Not XML) sitemap of your pages (not posts) by entering the shortcode…


Angelo Mandato 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.14 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Admin Management Xtended

Adds AJAX-driven options to some admin management pages with CMS-known functions without having to open…


Oliver Schlöbe 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.99 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Restrict Widgets

All in one widgets and sidebars management in WordPress. Allows you to hide or display…


dFactory 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.27 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

List categories

Simple plugin to display categories in any post or page with a shortcode. It's basically…


Fernando Briano 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.4 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

Page Excerpt

This plugin adds the same functionality of the excerpt feature in posts to pages.


Jeremy Massel 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 11 سال پیش

محدودسازی دسته‌ها

در صفحه مدیریت، دسته‌هایی را که کاربران می‌توانند مشاهده، افزوده و یا ویرایش کنند محدود…


Matthew Muro 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.19 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Slick Sitemap

Adds a Slick HTML (Not XML) sitemap of your site by entering the shortcode [slick-sitemap],…


Pengbo Tang 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.2.36 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

CMS Page Order

Change the page order with quick and easy drag and drop.


Bill Erickson 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.4.2 بروزرسانی شده در 9 سال پیش