زنبور ضدجفنگ

Antispam plugin with a sophisticated tool set for effective day to day comment and trackback…


pluginkollektiv 700,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Comments – wpDiscuz

AJAX powered realtime comments. Designed to extend WordPress native comments. Custom comment forms and fields.…


gVectors Team 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.1 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

Bad Behavior

Bad Behavior prevents spammers from ever delivering their junk, and in many cases, from ever…


Michael Hampton 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.0 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

WP-HTML-Compression

Reduce file size by shortening URLs and safely removing all standard comments and unnecessary whitespace…


Steven Vachon 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

WP Ajaxify Comments

WP Ajaxify Comments hooks into your comment form and adds AJAX functionality – no page…


weweave UG (limited liability) 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.5 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

Relative URL

Relative URL applies wp_make_link_relative function to links to convert them to relative URLs.


Tunghsiao Liu 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

AnyComment

AnyComment is blazing-fast commenting plugin based on React for WordPress.


Bologer 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.6 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

Decent Comments

Decent Comments shows what people say. Provides widgets, shortcodes and API to display comments including…


itthinx 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.3 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Word Replacer

Replace word by another word in post, page, or comment. And… bbPress


Takien 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.9.34 بروزرسانی شده در 7 سال پیش