افزودنی کپی پیست زنده برای المنتور – کپی از لوکال به کلود، کپی پیست سکشن های المنتور، کپی پیست بین دامنه های مختلف

با استفاده از این افزونه، می‌توانید به راحتی تمام بخش‌های سایت خود را از ویرایشگر…


BdThemes 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Hydrogen Paste

This plugin allows you to paste any elements you have previously copied using Hydrogen Pack


Clean Plugins 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.7 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

MHR-Custom-Anti-Copy

This plugin allows you to disable right click and word selection on posts or pages.…


Mahadir Ahmad 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 11 سال پیش

Protect My Contents

Protect the contents of your site with Protect My Contents plugin. Blocks the content thieves…


Michel Butera 40+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.3.31 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Pasteboard

You can paste all images from your desktop easily. Paste your snapshots all region from…


ImageTS 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.38 بروزرسانی شده در 8 سال پیش