TablePress

جدول‌های زیبا و پر از ویژگی را بدون نیاز به کدنویسی در نوشته‌ها و برگه‌های…


Tobias Bäthge 800,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

WP Import Export Lite

Complete Import & Export solution for Posts, Pages, Custom Post, Users, Taxonomies, Comments, Products, Orders,…


VJInfotech 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش