حالت تیره

به کاربران اجازه می دهد داشبورد مدیریت وردپرس را تیره تر کنند.


David Gwyer 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

WP Night Mode

Allow users to change the website style while reading at night, enabling them to easily…


Marko Arula 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Admin Dark Mode

Lets make the WordPress admin dashboard darker with one click.


jTigerson j.tigerson@gmail.com 50+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.13 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

DarkPress

It's a simple plugin to modify your WordPress admin interface in DarkMode


Nicolas Notararigo 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

Vignette

This plugin adds a vignette to your website.


Tim Severien کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 3.2.1 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

BossAdmin

A dark style color scheme for WordPress admin.


silver530 کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 3.7.28 بروزرسانی شده در 6 سال پیش