کلودفلر

All of کلودفلر’s performance and security benefits in a simple one-click install.


Cloudflare, Inc. 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 21 ساعت پیش

stop XML-RPC Attacks

Secure your site's XML-RPC by removing some methods, while you can still use XML-RPC.


Pascal CESCATO 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Login Dongle

The bookmark to login nobody but you. Simple and secure.


Andrea Ercolino 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.38 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

WP AntiDDOS

WP AntiDDOS Plugin prevents DDOS attacks on your website by blocking the frequent requests from…


Klavasoft 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.38 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

XML-RPC Settings

Secure your website with the most comprehensive XML-RPC Settings plugin.


@vavkamil 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.7 بروزرسانی شده در 2 سال پیش