کلودفلر

All of کلودفلر’s performance and security benefits in a simple one-click install.


Cloudflare, Inc. 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.4 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

stop XML-RPC Attacks

Secure your site's XML-RPC by removing some methods, while you can still use XML-RPC.


Pascal CESCATO 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.2 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Stop XML-RPC Attack

Block all access to your xmlrpc.php, except for JetPack and Automattic. Will poll ARIN for…


alfreddatakillen 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.33 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

WP AntiDDOS

WP AntiDDOS Plugin prevents DDOS attacks on your website by blocking the frequent requests from…


Klavasoft 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.33 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Login Dongle

The bookmark to login nobody but you. Simple and secure.


Andrea Ercolino 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.33 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

XML-RPC Settings

Secure your website with the most comprehensive XML-RPC Settings plugin.


@vavkamil کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

vStack

All of vStack’s performance and security benefits in a simple one-click install.


VNG Cloud, Inc. کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.6 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش