کلودفلر

All of کلودفلر’s performance and security benefits in a simple one-click install.


Cloudflare, Inc. 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.5 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Disable XML-RPC Pingback

Stops abuse of your site's XML-RPC by simply removing some methods used by attackers. While…


Samuel Aguilera 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

stop XML-RPC Attacks

Secure your site's XML-RPC by removing some methods, while you can still use XML-RPC.


Pascal CESCATO 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Login Dongle

The bookmark to login nobody but you. Simple and secure.


Andrea Ercolino 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.38 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

WP AntiDDOS

WP AntiDDOS Plugin prevents DDOS attacks on your website by blocking the frequent requests from…


Klavasoft 70+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.40 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

XML-RPC Settings

Secure your website with the most comprehensive XML-RPC Settings plugin.


@vavkamil 30+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Rate Limit Guard

This plugin allows you to have a simple rate limit option to protect the site…


Co Stresser 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 2 روز پیش