تکثیر کننده پست

ابزار پیشرو برای تکثیر کردن نوشته‌ها و برگه‌ها، شامل بازنویسی قدرتمند & amp؛ قابلیت بازنشر


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Duplicate Page

تکثیر برگه‌ها، نوشته‌ها و انواع مختلف پست با یک کلیک


mndpsingh287 3+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.4 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 3 روز پیش

Carbon Copy

Copy pages, posts, menus quickly and conveniently.


WP Gear Pro 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.5.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Fiber Admin

Bring multiple customization features to make your own WordPress admin. FEATURES Use your Site Settings…


Dao 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.4 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش