تکثیر کننده پست

ابزار پیشرو برای تکثیر کردن نوشته‌ها و برگه‌ها، شامل بازنویسی قدرتمند & amp؛ قابلیت بازنشر


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Duplicate Page

تکثیر برگه‌ها، نوشته‌ها و انواع مختلف پست با یک کلیک


mndpsingh287 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Duplicate and Merge Posts

Duplicate existing pages on your site, edit them, and merge them back over the original.…


Exygy, DavidWells, Pllum 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.35 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Quick Post Duplicator

Duplicate/Copy any and all post types, including taxonomies & custom fields with a click!


Rahul Kumar singh 900+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.6 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Postmenu

Duplicate (Clone) Posts, Pages, Menus, Menu links (Items of Menu) and Taxonomies. Easily add any…


Liontude 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.19 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Fiber Admin

Bring multiple customization features to make your own WordPress admin. FEATURES Use your Site Settings…


Dao 40+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 18 ساعت پیش