تکثیر کننده پست

ابزار پیشرو برای تکثیر کردن نوشته‌ها و برگه‌ها، شامل بازنویسی قدرتمند & amp؛ قابلیت بازنشر


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Duplicate Page

تکثیر برگه‌ها، نوشته‌ها و انواع مختلف پست با یک کلیک


mndpsingh287 2+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Quick Post Duplicator

Duplicate/Copy any and all post types, including taxonomies & custom fields with a click!


Rahul Kumar singh 800+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Fiber Admin

Bring multiple customization features to make your own WordPress admin. FEATURES Use your Site Settings…


Dao 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Postmenu

Duplicate (Clone) Posts, Pages, Menus, Menu links (Items of Menu) and Taxonomies. Easily add any…


Liontude 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.21 بروزرسانی شده در 6 سال پیش