افزودنی کپی پیست زنده برای المنتور – کپی از لوکال به کلود، کپی پیست سکشن های المنتور، کپی پیست بین دامنه های مختلف

با استفاده از این افزونه، می‌توانید به راحتی تمام بخش‌های سایت خود را از ویرایشگر…


BdThemes 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

MultiSite Clone Duplicator

Clones an existing site into a new one in a multisite installation : copies all…


Julien OGER, Pierre DARGHAM, David DAUGREILH, GLOBALIS media systems 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.0.0 بروزرسانی شده در 5 سال پیش