Easy Slider Revolution

یک اسلایدر واکنشگرا ایجاد کنید که در آن محتوا و دکمه برای هر اسلاید وجود…


Trident Technolabs 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

PE Easy Slider

The simple plugin that allows you to display image slides with title linked to posts…


pixelemu.com 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Easy Content Slider

Easy Content Slider plugin is a responsive content slider with thumbnail navigation wordpress plugin. also…


Amit Patel 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.24 بروزرسانی شده در 5 سال پیش