محتوا تعاملی – H5P

محتوای غنی را به صورت رایگان با وب‌سایت خود بسازید و اضافه کنید. برخی از…


Joubel 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.0 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Resume Builder

Create one or many resumes—complete with contact information, education & experience history, as well as…


Justin Scheetz 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.8 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Aesop Story Engine

Suite of components that enables the creation of interactive longform stories in WordPress.


Aesopinteractive 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.0 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

teachPress

Manage your courses and publications with teachPress


Michael Winkler 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش