محتوا تعاملی – H5P

محتوای غنی را به صورت رایگان با وب‌سایت خود بسازید و اضافه کنید. برخی از…


Joubel 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.6 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

teachPress

Manage your courses and publications with teachPress


Michael Winkler 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Aesop Story Engine

Suite of components that enables the creation of interactive longform stories in WordPress.


Aesopinteractive 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.0 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش