محتوا تعاملی – H5P

محتوای غنی را به صورت رایگان با وب‌سایت خود بسازید و اضافه کنید. برخی از…


Joubel 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Aesop Story Engine

Suite of components that enables the creation of interactive longform stories in WordPress.


Aesopinteractive 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.0 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش